Här kommer våra anteckningar som togs på Bent-kursen som var för någon månad sedan, eftersom det är väldigt mycket text så kommer jag att dela upp anteckningarna i olika delar.

Detta är Del 1 av 5.

 • Sätet är den primära hjälpen; den enda hjälpen vi inte kan sluta använda. Målet är att rida med så få sekundära hjälper som möjligt. De är endast till för att förklara för hästen vad syftet med sitshjälpen är. De sekundära hjälperna är alla andra hjälper som hand, tygel, skänkel och även rösten.
 • För att förstå hjälper måste man förstå biomekaniken. Man måste veta syftet med hjälpen och förstå vilken inverkan den har på hästens kropp. Hjälperna är inte kombinationer av tryckknappar som ger vissa övningar, utan kommunikation på ett ”språk” som är främmande för både häst och ryttare.
 • Det är olika sving i ryggen mellan att gå framåt och att gå fort. I ”framåt” bär hästen fortfarande upp sig genom korrekt bakbensisättning och har balansen i sig själv. I ”fort” lägger hästen vikten på bogarna och tyngdpunkten hamnar framåt, varpå hästen i princip slänger fram frambenen och skjuter på med bakbenen. Därför ska man heller inte låta hästen hitta för mycket stöd i handen eftersom dess balans då beror på en sekundär hjälp och vikten fortfarande ligger på bogarna.
 • Det man känner i handen har redan hänt, men man kan förbereda det kommande. Tanken är alltså att korrigeringar ska ske i huvudsak med sitsen och därefter med sekundära hjälper. Känns hästen till exempel tung på yttertygeln beror det på att inner bakben trycker ut vikten mot ytter bog. Detta korrigeras genom att med rätt hjälper tala om för hästen att inner bakben ska placeras inunder tyngdpunkten. Genom detta uppnår man balans och bärighet, och därigenom form. En häst som inte är i balans kan aldrig gå i form. Är hästen obekväm att rida är den även obekväm för sig själv.
 • För att sänka huvudet måste nackmuskulaturen slappna av. Dra inte ner huvudet, utan låt hästen sänka huvudet själv. Endast då kan vi få den reaktion vi vill ha. Man kan inte korta en muskel utan att en annan muskel förlängs. I detta fall kommer överlinjens muskler, rygg och nacke, att sträckas ut medan halsens muskler dras ihop. I början kan det göras genom mutor, men så småningom vill man att hästen ska söka sig dit själv för att det är behagligt.
 • I halt finns det ingen gräns för hur lågt huvudet kan sänkas; hästar är gräsätare och går med huvudet i marken större delen av dagen. Däremot är det mycket viktigt att huvudet inte sänks för mycket i ridningen. Anledningen är att halsen då blockerar bogarna, vilket hindrar frambenens framåtkliv. Detta i sin tur blockerar det framåtkliv bakbenen behöver för att bära upp hästen. Resultatet blir en häst som skjuter på med bakbenen och lägger vikten på bogarna, ur balans.
 • Utrymmet mellan underkäken och atlaskotan är väldigt litet. Det betyder att det lätt blir konflikt när hästen ska ställa sig. Hästen måste därför sänka huvudet innan böjning och ställning påbörjas. Annars trycker underkäken mot atlaskotan, och hästen ”knäcker av” nacken.
 • Handen kommunicerar endast med huvudet. Tygeln används för att flytta bogarna. Framåt nedåt uppnås genom yttertygeln.
 • Om hästen är låst kommer böjning i halsen att trycka ut höften åt motsatt håll. Om hästen är lösgjord kommer höften istället att böjas inåt.
 • Finns det ingen logik i det man lär ut är man ingen lärare. Finns inte grunden kommer nästa steg inte vara logiskt. Om hästen reagerar fel på en hjälp måste man använda en annan hjälp för att förklara vad som var fel.
 • När man sitter på hästen är man i princip i den dummaste av positioner. Uppsuttet fungerar inte kroppsspråket längre. Därför är det viktigt att lära hästen att förstå vad man menar med hjälperna oavsett i vilken position man befinner sig. Det viktigaste av allt är att vara konsekvent, att samma hjälp alltid betyder samma sak.
 • En cirkushäst kommer ihåg övningen och vet hur den ska göra. Skillnaden med en skolad häst är att den förstår hjälpen.
 • Fördelen med att rida på volt mot på fyrkantsspåret är att volten är oändlig. Du kan när som helst välja att gå fortare, långsammare, gå på större volt, mindre volt eller att byta gångart.