Del 2 av 5.

 • Hästen har ”bakbensdrift”. Om hästen i böjning och ställning inte placerar bakbenen rätt, till exempel att inner bak inte kliver in till, eller kliver förbi tyngdpunkten, kommer hästen lägga vikten på ytter bog istället för att bära sig med inner bakben.
 • Det finns ett ligament mellan rygg och nacke som hjälper till att lyfta ryggen när hästen sänker huvudet. Detta görs dock bara en kort period i hästens liv innan ligamentet blir utsträckt/uttöjt. Till slut måste man lära hästen att lyfta ryggen ”på egen hand” genom att stärka buk- och ryggmuskulatur.
 • Lär man hästen att röra bakbenen bakåt, bortåt från kroppen kommer hästen inte kunna röra sig som den ska. Istället ska bakbenen röra sig framåt och hela tiden vara i balans. Se det som hästens motor. En högt skolad häst som har utbildats i att bära sig korrekt har ett mycket kort påskjut, där bakbenen i samling inte förs längre bak än att has och sena är i lod.
 • Om ytter bak faller ut för mycket kan hästen inte lyfta fram inner bak ordentligt och man tappar framåtklivet. Ytter bakben måste därför kliva i rörelsens riktning för att energiöverföringen ska bli rätt.
 • I halt ska tyngdpunkten inte flyttas så mycket i sidled att hästen kommer på ytterbogen. Målet är att ha vikten på bakbenen.
 • Halten är känslan av avsaknaden av motstånd. Man kan dock inte tvinga fram en halt hos en häst som är stressad. Situationen kan då snabbt bli mycket farlig för både häst och människa. Alla hästar som hanteras av människor måste lära sig att man kan stå still och inte göra något alls, och att detta ska göras så länge människan efterfrågar det. När hästen blir uttråkad kommer den sannolikt fråga dig om ni inte kan hitta på något istället.
 • Bland det farligaste man kan göra är hastiga rörelser med kalla muskler, och ouppvärmda leder. Därför är det väldigt viktigt att låta hästen värma upp ordentligt innan träning.
 • Svansen är en förlängning av ryggraden och genom den kan man se om hästen har rätt ställning genom ryggen och inte bara i nacken och halsen. Ligger svansen för mycket i böjningens riktning är det inte någon fara, till skillnad mot om svansen ligger bort från böjningens riktning, då böjningen i det fallet inte är korrekt.
 • Om en häst har lätt för att samla sig måste den utbildas i framåtbjudning. Detta gäller omvänt om hästen har lätt för att gå framåt men inte i samling. Det kan appliceras på alla områden. Hästen ska tränas liksidigt.
 • Kan hästen inte slappna av när man ger eftergift så har man ett problem. Man måste då inrikta sig på att identifiera och lösa problemet innan man kan fortsätta med utbildningen.
 • Hästar har inte vad som på oss människor motsvaras av nyckelben. Det gör att hästens bröstkorg har väldigt lätt att sjunka ner över bogarna. Det enda som kan lyfta bogarna och bröstkorgen är bakbenen. Stå på alla fyra med lika mycket vikt på ”fram- och bakben” och prova lyft bröstkorg och ”framben” utan att flytta ”bakbenen”. ”Basic physics for caged chickens.” – Bent Branderup, 150905
 • Bakbenens uppgift är att hålla hästen i balans. Man ska tänka sig en punkt rakt under häst och ryttare där tyngdpunkten ligger, och där ska bakbenen sättas ner. Travare, som exempel, har ett överkliv som går utanför kroppen, vilket gör att de inte är sköna att sitta på. Bakbenen måste därför kliva i rörelsens riktning, i balans mot tyngdpunktens mitt.
 • Om hästen lyfter sitt vänstra bakben kommer ryttarens vänstra ben röra sig med bröstkorgen framåt, nedåt. För att underlätta rotationen i bröstkorgen kan man lyfta sitt diagonala ben något bakåt.
 • Tre sätt att felaktigt lyfta frambenen:
  1. Mekaniska sättet
   Frambenet lyfts högt men bara med musklerna i framdelen. Lyfts framben och bog högre än den diagonala höften sänks så förstör man ryggen. Det kan resultera i ”kissing spines” där tornutskotten i hästens ryggrad trycks mot varandra. Kallades förut spansk skritt. Inom det akademiska väsendet kallas det korrekta, utbildade momentet för skolskritt.
  2. Puk-sättet
   Nacken lyfts uppåt, bakåt, vilket gör att ryggen sänks. Frambenen lyfts väldigt högt på bekostnad av tappad form och en överlinje som är fel. Den gyllene regeln säger att om underhalsen kommer upp så kommer överlinjen ner.
  3. Dra hästen i munnen
   Gör att hästen lägger mer tryck på bakhovarna och skapar en tryckvåg i kroppen. Denna tryckvåg går igenom kroppen och låter frambenen skjutas fram på ett nästan osynligt sätt. Genom detta tappar man takt och bärighet.