Del 4 av 5.

  • Kommunikationen med hästen är onaturlig. Det finns ingen koppling i språk mellan häst och människa. Kommunikationen måste läras in som ett nytt språk. Det hjälper inte att tala högre till hästen om hästen inte förstår vad du säger, något som dagligen händer på de stora arenorna. Inte ens våra kroppsspråk stämmer överens med varandra, varför vi som människor behöver vara mycket lyhörda och observanta på hur hästar interagerar med varandra. Vi måste också vara mycket observanta på vårt eget kroppsspråk, så att det säger samma sak som vi menar.
  • Alla flockdjur lever med samma princip att röra sig med flocken. T.ex. stora fågelflockar eller fiskstim. De fungerar på samma sätt som hästarna gör. Om hästen inte fått lära sig ”hästspråk” kommer detta vara mycket svårare, och kommunikationen med hästen måste anpassas efter dess individuella förutsättningar.
  • Det viktiga vid rörelse är att veta åt vilket håll en led ska röra sig, och åt vilket håll den inte ska röra sig. För att vara en bra lärare måste man också veta vad man ska lära ut och vara pedagogisk gentemot hästen.
  • Det måste finnas sympati för att kunna vara i en god relation. Det gör det enklare.
  • Det måste också finnas respekt. Hästar är, liksom barn, grymma och kommer ta över och utnyttja om gränser inte sätts. Märk väl att det är oändligt stor skillnad mellan att ingjuta respekt och att vara elak. Dessa nyckelord måste balanseras.
  • ­Hästar har ett organ under överläppen som man tror kan känna av feromoner. Det kallas Jakobssonska organet och återfinns till exempel hos ormar. De kan alltså troligen lukta sig till din känslostämning. Därför är det viktigt att kunna visa att man är glad på riktigt när man berömmer hästen för att den ska förstå att det verkligen var bra. Därför är det också lönlöst att spela macho för hästar. De genomskådar en direkt och känner att personen ifråga bara är en rädd barnunge.
  • Slutprodukten är en fantasiprodukt. Allting kan förfinas. Slutprodukten är ett drömmål som inte ska göras som mål, utan resan mot det målet är vad som ska vara fokus. Inga genvägar. Man måste ha en röd tråd.
  • Man får inte bli frustrerad över att upptäcka att det finns fel man inte kan göra något åt. Prova gränserna med gör det försiktigt och återvänd sedan till den gröna, trygga zonen.
  • Liksidig träning är viktig för att inte skapa problem i övergångar mellan gångarter och vid varvbyten.