Tisdag, 10 januari. Veterinären kom ut för rinnande ögon efter att Maali stått och blundat med båda ögonen i hagen. Besöket tog drygt en timme. Mycket irriterad i vänster öga och irriterad i höger. Båda ögonen fick färg i för att markera för herpes-infektion och skador på hornhinnan. Båda var negativa. Båda ögonen topsades och provtagning gjordes. Maali förskrevs Flunixin (2 påsar, en gång per dag i 15 dagar, för att hindra djupare infektion i ögat), Fucithalmic (2 gånger per dag, ögonsalva för lindring av lokal infektion) och Isoptoatropin (2-3 gånger per dag, pupillvidgande droppar för att pupillen inte skulle ”knipa” och riskera att fastna).

Fredag, 13 januari kunde provsvaren bekräfta mycoplasma-infektion i vänster öga. Fucithalmic byttes ut mot Chloromycetin ögonsalva, 3-4 gånger per dag, som är mer effektiv än den tidigare bredspektra-salvan. Total behandlingstid beräknades till ca tre veckor från första veterinärbesöket.

Fredag, 20 januari var det återbesök. Båda ögonen var nu avsevärt mycket bättre och tårflödet hade upphört helt. Fortfarande viss kvarstående irritation i vänster öga, men marginellt jämfört med tidigare. Nya färgprover gjordes och fortfarande negativt. Tops i vänster öga. Senare under eftermiddagen bekräftade provsvaren att mycoplasma-infektionen var borta. Fortsatt behandling med salva till och med sista januari. Symptomfri sedan ungefär en vecka efter besöket, dock fortfarande viss pupillförstoring från ögondropparna.

Söndag, 29 januari. Något skrämmer brudarna i hagen så att någon (Iza?) springer igenom brädstaketet och Maali trampar sig mitt fram på vänster bak, precis under kotan. Ingen större fara, som tur var, men behandling med Microcid, antibakteriell kräm och immobiliserande omslag första två dagarna. Därefter mindre omslag. Sedan 1 februari utan omslag.

20170129_150344

20170129_154110